LinkedIn Profile

Access Agera Framtid historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Headcount change in past 24 months Sector Industry
private:ageraframtid-2 1516503 May 22nd, 2019 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting May 21st, 2019 08:30PM May 21st, 2019 08:30PM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer. Professional Sales Training & Education, CSR Corporate Social Responsibility, Professional Coaching ICF, Management Coaching & Teambuilding Open Röreviken 75 Myggenäs Vastra Gotaland County SE 471 61
private:ageraframtid-2 1516503 Mar 18th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Mar 18th, 2018 05:28PM Mar 18th, 2018 05:28PM Open
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 17th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 16th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 15th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 14th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 13th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 12th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 11th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.
private:ageraframtid-2 1516503 Feb 10th, 2018 12:00AM Agera för din Framtid 5 2.00 Open Management Consulting Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Jag som driver Agera Framtid är besjälad av att entusiasmera, stödja och hjälpa individer och organisationer att nå sina mål på kort och lång sikt, att nå en bättre hälsa och att finna sin potential - sin sanna uppgift här på jorden - eller vad du vill kalla det. Varför gör jag det? Jag har en obotlig och positiv syn på alla människor, jag drivs av en övertygelse att alla kan och klarar - ofta mycket mer än de tror. Att sitta bredvid och se när en annan människa upptäcker att de levt under en falsk självbild i alla år och sakta men säkert börjar se vem de verkligen är, vad de verkligen vill och vilka förmågor de verkligen har - det är inget annat än magiskt. Jag som äger och driver Agera Framtid heter Heléne Appelqvist och är beteendevetare och organisationskonsult. Jag arbetar med utveckling av både individer, grupper och företag. Grunden jag står på är socionomutbildning, ICF Coaching och många år i olika roller både som medarbetare och chef. Jag erbjuder allt från stödsamtal till grupputveckling, coaching, karriärrådgivning, säljträning/säljutbildning och CSR - Corporate Social Responsibility kopplat till ert varumärke. Agera Framtids kunder är privata företag, organisationer och enskilda individer.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.