LinkedIn Profile

Access AS Affarsutveckling historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:asaffarsutveckling-2 1296818 May 22nd, 2019 12:00AM Sagt Business Solution AB 56 1.00 Open Management Consulting May 22nd, 2019 10:06AM May 22nd, 2019 10:06AM Sagt Business Solution AB hjälper små och medelstora företag med tillväxtambitioner som har behov av säljutveckling, affärslösningar och affärsutveckling. Vi kan antingen gå in tillfälligt med olika interimslösningar, eller som stöd som processledare eller projektledare. Eller göra utbildningsinsatser. Idén är att med upplevelsebaserad verksamhetsutveckling och förändringsledning, från Orienteringssporten, hjälpa företag att lägga Affärskartan. Så, Sagt blir gjort. Open Open Sigurdsgatan 21 Västerås Västmanland SE 721 30
private:asaffarsutveckling-2 1296818 Nov 7th, 2017 12:00AM Sagt Business Solution AB 1 1.00 Open Management Consulting Nov 7th, 2017 05:16PM Nov 7th, 2017 05:16PM Sagt Business Solution AB hjälper små och medelstora företag med tillväxtambitioner som har behov av säljutveckling, affärslösningar och affärsutveckling. Vi kan antingen gå in tillfälligt med olika interimslösningar, eller som stöd som processledare eller projektledare. Eller göra utbildningsinsatser. Idén är att med upplevelsebaserad verksamhetsutveckling och förändringsledning, från Orienteringssporten, hjälpa företag att lägga Affärskartan. Så, Sagt blir gjort.
private:asaffarsutveckling-2 1296818 Nov 1st, 2017 12:00AM Sagt Business Solution AB 1 1.00 Open Management Consulting Nov 1st, 2017 05:01AM Nov 1st, 2017 05:01AM Sagt Business Solution AB hjälper små och medelstora företag med tillväxtambitioner som har behov av säljutveckling, affärslösningar och affärsutveckling. Vi kan antingen gå in tillfälligt med olika interimslösningar, eller som stöd som processledare eller projektledare. Eller göra utbildningsinsatser. Idén är att med upplevelsebaserad verksamhetsutveckling och förändringsledning, från Orienteringssporten, hjälpa företag att lägga Affärskartan. Så, Sagt blir gjort.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.