LinkedIn Profile

Access ASPIT AS historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:aspitas-2 1273675 May 22nd, 2019 12:00AM ASPIT AS 119 30.00 Open Computer Software May 22nd, 2019 10:27AM May 22nd, 2019 10:27AM ASPIT er et selskap med kraftig vekst innen teknologiske løsninger i helsesektoren. ASPIT lanserte Norges første skybaserte EPJ-løsning «PsykBase Online» for over 10 år siden, og har alltid hatt som ambisjon å ligge i forkant. Vår kontinuerlige utvikling gjør at journalsystemet i dag fremstår som Norges mest moderne EPJ-løsning. Selskapet er ved et teknologisk veiskille og er på vei ut i markedet med landets første 5. generasjon journal/klinikk-system «ASPIT Journal». ASPIT er en veletablert leverandør mot det offentlige gjennom mange år. ASPIT forsterket sin rolle ytterligere i 2018 da selskapet vant en 5-årig nasjonal konsesjonskontrakt med Direktoratet for eHelse. Dette har ført til utvikling av nye innovative løsninger i form av «ASPIT Medic» og «ASPIT Capture». Disse produktene skal løse utfordringer relatert til medisinske bilder, video og dokumenter i tiden som kommer. Kontrakten inkluderer også rett til å etablere og forvalte et nasjonalt arkiv. ASPIT er svært takknemlig for muligheten til å gjøre en forskjell i helsesektoren. Open EPJ, ASPIT Journal, ASPIT Medic, ASPIT Capture, Phyisca Online, Psykbase Online, Bilde i EPJ, Journalsystem, Klinikksystem, Pasientportal, It-drift, Teknologi, Helse, Ehelse Open Steinsrudvegen 1 Seljord Telemark NO 3840 Health Care Equipment & Services
private:aspitas-2 1273675 Mar 13th, 2018 12:00AM ASPIT AS 52 13.00 Open Computer Networking Mar 12th, 2018 08:35PM Mar 12th, 2018 08:35PM Open Health Care Equipment & Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.