LinkedIn Profile

Access BeeUrban AB historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:beeurbanab-2 1523803 May 22nd, 2019 12:00AM Bee Urban Sweden AB 155 8.00 Open Environmental Services May 22nd, 2019 01:42PM May 22nd, 2019 01:42PM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet. Open green roofs, environment, green low tech, sustainbility, urban farming, urban gardens, biodiversity, human-wildlife interaction, urban ecology, ecosystem services, city planning Open
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 17th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 16th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 15th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 14th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 13th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 12th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 11th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 10th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.
private:beeurbanab-2 1523803 Feb 9th, 2018 12:00AM Bee Urban Sweden AB 91 9.00 Open Environmental Services Feb 9th, 2017 08:57AM Feb 9th, 2017 08:57AM Mission: Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens naturkapital utarmas. Vi erbjuder konkreta tjänster väl förankrade i forskning. Företag vänder sig till Bee Urban för att förstärka sin samhällsnytta genom verkliga insatser på ett åskådligt vis. Våra tjänster verkar för hållbar ekosystemtjänstförvaltning, men innefattar även CSR-, och konsulttjänster inom miljövård och hållbar utveckling. Våra tjänster är fysiskt förankrade insatser som berikar landskapet och ökar förståelse för de socio-ekologiska värden vi arbetar för. Det oskiljaktiga förhållandet mellan sociala och ekologiska värden förstärks genom välplanerade projekt som gynnar både människa, flora och fauna. Vi är ett nytänkande alternativ till rådande park- och grönyteplanering och en aktiv brygga mellan forskning och allmänhet.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.