LinkedIn Profile

Access Bosna Bank International historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Sector Industry
private:bosnabankinternational-2 1323291 May 22nd, 2019 12:00AM Bosna Bank International 939 158.00 Open Banking May 22nd, 2019 06:38PM May 22nd, 2019 06:38PM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 32 poslovne jedinice širom BiH i sa 150 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Open Open Trg djece Sarajeva bb, BBI Centar Sarajevo BA 71000 Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Mar 19th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 686 143.00 Open Banking Mar 19th, 2018 07:17AM Mar 19th, 2018 07:17AM Open Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 17th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 16th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 15th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 14th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 13th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 12th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 11th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services
private:bosnabankinternational-2 1323291 Feb 10th, 2018 12:00AM Bosna Bank International 453 134.00 Open Banking Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo svojim klijentima fizičkim i pravnim licima pruža sve vrste bankarskih usluga. Naše poslovanje temeljimo na etičkim principima, partnerskim odnosima i pravednosti. Mi smo pouzdan partner koji svojim klijentima pruža vrhunski kvalitet usluge. Bosna Bank International je prva banka u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim finansijskim principima. Osnovana je 19. oktobra 2000. godine, sa sjedištem u Sarajevu. Orjentisani smo razvoju Bosne i Hercegovine i cjelokupan profit investiramo u BiH. Usklađenost poslovanja sa islamskim principima garantuje Šerijatski odbor BBI banke u kojem se nalaze renomirani domaći i svjetski stručnjaci iz oblasti šerijatskog prava. Osnivači BBI banke su Islamic Development Bank (IDB) sa dioničkim udjelom od 45,46%, Dubai Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27% i Abu Dhabi Islamic Bank sa osnivačkim udjelom od 27,27%. IDB koja je u vlasništvu 57 zemalja članica Organizacije islamske kooperacije (OIC) i koja je najveći vlasnik BBI banke, od strane vodećih svjetskih rejting agencija već 13 godina zaredom ocijenjena je sa AAA (triple A). To je ocjena koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. U zadnjih deset godina BBI banka bilježi prosječni godišnji rast od 25 posto i spada u red najbrže rastućih banaka u BiH. Aktiva banke je sa 100 miliona KM od 2006. godine povećana na 800 miliona KM 2016. godine. BBI ima 31 poslovnu jedinicu širom BiH i sa 46 ATM uređaja u okviru BH mreže treća je banka po broju bankomata u FBiH. Od 2010. godine BBI banka i njeno posebno odjeljenje BBI VIP biznis klub organiziraju Sarajevo Business Forum, međunarodnu investicijsku konferenciju koja je za sedam godina održavanja stekla svjetsku reputaciju i postavila BiH i region na investicijsku mapu svijeta. Financial Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.