LinkedIn Profile

Access EnMS Polska historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:enmspolska-2 2549527 May 24th, 2019 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 130 12.00 Open Management Consulting May 24th, 2019 02:53PM May 24th, 2019 02:53PM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Usługa DSR - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji EnMS Polska należy do Stowarzyszenia SAPE (Stowarzyszenie "Poszanowanie Energii i Środowiska"​), PIME (Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii) oraz do Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Open Zarządzanie Energią, Energy Management, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, ISO 50001, Systemy Monitoringu Efektywności Energetycznej, Audyty efektywności energetycznej, Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, usługa DSR, Szkolenia, Pomiary, energy efficiency, DSR, rynek mocy, Przegląd energetyczny, efektywność energetyczna Open ul. Jagiellończyka , 13/20 Mielec podkarpackie PL 39-300
private:enmspolska-2 2549527 Mar 9th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 60 12.00 Open Management Consulting Mar 9th, 2018 09:32AM Mar 9th, 2018 09:32AM Open
private:enmspolska-2 2549527 Feb 17th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 16th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 15th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 14th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 13th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 12th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 11th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji
private:enmspolska-2 2549527 Feb 10th, 2018 12:00AM EnMS Polska Sp. z o.o. 40 9.00 Open Management Consulting Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Firma EnMS Polska powstała w 2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów, którzy zdają sobie sprawę z faktu, że koszty energii – stanowiące ważną pozycję w corocznym budżecie – mogą być kontrolowane i redukowane tak jak każdy inny koszt operacyjny w organizacjach. Jesteśmy firmą wiarygodną o ugruntowanej pozycji na rynku. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę audytów technicznych, takich jak audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, audyt elektroenergetyczny, audyt systemów sprężonego powietrza, audyt oświetlenia, audyt napędów elektrycznych, audyt energetyczny do premii termomodernizacyjnej, audyty efektywności energetycznej oraz inne dobrane do aktualnych potrzeb Klienta. Nasze audyty oparte są o wymagania odpowiadających norm i przepisów prawa oraz wykonywane są przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu. Świadczymy również profesjonalne usługi wdrażania i utrzymania systemów zarządzania energią wg ISO 50001. Wdrożony przez nas system zarządzania energią spełnia wszystkie wymagania normy ISO 50001 i może być certyfikowany przez niezależną instytucję certyfikującą. W naszej ofercie posiadamy następujące usługi i produkty: - Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw wg wymagań Ustawy z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, - Audyty Efektywności Energetycznej (system białych certyfikatów) - Audyty energetyczne do premii termomodernizacyjnej - Przeglądy energetyczne wg wymagań normy PN-EN ISO 50001:2012 Systemy Zarządzania Energią - Audyty elektroenergetyczne, sprężonego powietrza, oświetlenia, napędów elektrycznych i inne dobrane do aktualnych potrzeb klienta - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001 - Monitorowanie i analiza zużycia energii (autorski system informatyczny energyBIS) - Szkolenia otwarte i zamknięte, opracowywane i dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.