LinkedIn Profile

Access Gedeon Richter historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:gedeonrichter-2 1440809 May 25th, 2019 12:00AM Gedeon Richter Rep. Office in Vietnam 1.8K 393.00 Open Pharmaceuticals May 24th, 2019 10:48PM May 24th, 2019 10:48PM Gedeon Richter Plc, headquartered in Budapest/Hungary, is an innovation-driven specialty pharmaceutical company. It was established 117 years ago by pharmacist Mr Gedeon Richter. Today it has a significant presence in the markets of the European Union, CIS countries, Asia-Pacific, United States, Latin America, China and the Eastern region. All of the Company’s activities are linked to a single key word, what is innovation. Having the largest R&D unit in Central Europe, the product portfolio covers number of important therapeutic areas, including gynaecology, central nervous and cardiovascular system. With its widely acknowledged steroid chemistry expertise, Richter is a significant global player in the female healthcare. Richter is also active in the scope of biosimilar product development. The company’s high quality products for reasonable price are available in over one hundred countries worldwide; in Vietnam we have uninterrupted presence since 1955. Open 2A Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City HCM VN 70000 Pharmaceuticals & Biotechnology
private:gedeonrichter-2 1440809 Nov 7th, 2017 12:00AM Gedeon Richter Rep. Office in Vietnam 1.7K 487.00 Open Pharmaceuticals Nov 7th, 2017 05:58PM Nov 7th, 2017 05:58PM Chính sách nhân sự Richter có hơn 100 năm kinh nghiệm, thành công trong kinh doanh của chúng tôi khởi nguồn từ sự tận tụy và cống hiến công việc của đội ngũ nhân viên giỏi của công ty. Những nhân viên chuyên nghiệp về khoa học đời sống của công ty là một trong những nhân vật nổi bật trong nghề đã cùng nhau làm việc và cùng nhau tạo nên những thành công. Sau đây là những tiêu chí được mặc định cùng với những hoạt động của chúng tôi: - sự tận tụy - sự công bằng - chất lượng cao - tiên phong - tốn trọng quyền cá nhân - hợp tác Điều quan trọng đối với chúng tôi là cả các liên kết trước đây và hiện tại trong đội ngũ nhân viên Richter để tìm ra những triển vọng cho sự hợp tác. Những thách thức trong công việc cũng là điều mang lại sự hài lòng cho đôi ngũ nhân viên chúng tôi. Để kết thúc, các chương trình đang làm và triển khai, như chương trình sức khỏe, chương trình khen thưởng nhân viên, đánh giá năng lực, cơ hội nghề nghiệp, v.v…Nhân sự và nhận thức chiến lược trong kinh doanh, cũng là hoạt động dịch vụ cao cấp và sang kiến nhằm ủng hộ cho cả những thành viên. Nhân viên được làm việc với thu nhập và phúc lợi cạnh tranh và xứng đáng. Pharmaceuticals & Biotechnology
private:gedeonrichter-2 1440809 Nov 1st, 2017 12:00AM Gedeon Richter Rep. Office in Vietnam 1.7K 489.00 Open Pharmaceuticals Nov 1st, 2017 05:38AM Nov 1st, 2017 05:38AM Chính sách nhân sự Richter có hơn 100 năm kinh nghiệm, thành công trong kinh doanh của chúng tôi khởi nguồn từ sự tận tụy và cống hiến công việc của đội ngũ nhân viên giỏi của công ty. Những nhân viên chuyên nghiệp về khoa học đời sống của công ty là một trong những nhân vật nổi bật trong nghề đã cùng nhau làm việc và cùng nhau tạo nên những thành công. Sau đây là những tiêu chí được mặc định cùng với những hoạt động của chúng tôi: - sự tận tụy - sự công bằng - chất lượng cao - tiên phong - tốn trọng quyền cá nhân - hợp tác Điều quan trọng đối với chúng tôi là cả các liên kết trước đây và hiện tại trong đội ngũ nhân viên Richter để tìm ra những triển vọng cho sự hợp tác. Những thách thức trong công việc cũng là điều mang lại sự hài lòng cho đôi ngũ nhân viên chúng tôi. Để kết thúc, các chương trình đang làm và triển khai, như chương trình sức khỏe, chương trình khen thưởng nhân viên, đánh giá năng lực, cơ hội nghề nghiệp, v.v…Nhân sự và nhận thức chiến lược trong kinh doanh, cũng là hoạt động dịch vụ cao cấp và sang kiến nhằm ủng hộ cho cả những thành viên. Nhân viên được làm việc với thu nhập và phúc lợi cạnh tranh và xứng đáng. Pharmaceuticals & Biotechnology

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.