LinkedIn Profile

Access KOMUNIKCIA historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Sector Industry
private:komunikcia-2 1505198 May 29th, 2019 12:00AM KOMUNIKÁCIA 52 4.00 Open Professional Training & Coaching May 29th, 2019 09:34AM May 29th, 2019 09:34AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy. Open tréningy zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj firiem, koučing, poradenstvo vo feng šuej Open Šulekova 23 Bratislava SK 81103
private:komunikcia-2 1505198 Mar 23rd, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 17th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 16th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 15th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 14th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 13th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 12th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 11th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.
private:komunikcia-2 1505198 Feb 10th, 2018 12:00AM KOMUNIKÁCIA 43 4.00 Open Professional Training & Coaching Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Na Slovensku sa ako jediní dlhodobo zaoberáme využitím negatívnych obsahov nevedomia na osobnostný rozvoj a rast. Naše workshopy a koučing vychádzajú z najnovších neurovedeckých výskumov v oblasti plasticity mozgu a analylickej teórie C.G.Junga. Zameriavajú sa na odstraňovanie prekážok v dosahovaní cieľov, spracovávanie emócii a celkový rozvoj osobnej inteligencie. Využívame aj bohaté skúsenosti z psychológie, manažmentu, dizajnu, marketingu a reklamy.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.