LinkedIn Profile

Access MarNET JSC., historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:marnetjsc.-2 1572750 May 29th, 2019 12:00AM MarNET JSC., 58 26.00 Open Marketing and Advertising May 29th, 2019 05:14PM May 29th, 2019 05:14PM Marketing Online Consulting & Solutions: Dịch vụ marketing onine chuyên nghiệp. MarNET có trên 3 năm kinh nghiệm thực hiện marketing cho khách hàng. Giải pháp marketing của MarNET bao giờ cũng hướng đến sự phù hợp với khách hàng. Ý tưởng marketing hiện đại và thu hút khách hàng tiềm năng nhanh chóng tạo ra doanh thu tăng từ 1,5 đến hơn 3 lần cho khách hàng. MarNET đã từng tư vấn marketing cho những thương hiệu lớn như Hồng Lam (ô mai số 1 Hà Nội gấp đôi số cửa hàng sau 1 năm thực hiện marketing online), Đại Lâm Media (công ty tổ chức sự kiện lớn nhất miền Bắc - 50 doanh thu từ nguồn internet)... MarNET có đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo, năng động được dẫn dắt bởi thành viên quản lý dày dạn kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên có thể thực hiện các chiến dịch cho khách hàng nhanh, gọn, chính xác và đảm bảo mục tiêu luôn hoàn thành xuất sắc. Open Open 15/640 Láng Street - Phường Láng Hạ - Đống Đa Hanoi Hanoi VN
private:marnetjsc.-2 1572750 Nov 7th, 2017 12:00AM MarNET JSC., 47 15.00 Open Marketing and Advertising Nov 7th, 2017 06:12PM Nov 7th, 2017 06:12PM Marketing Online Consulting & Solutions: Dịch vụ marketing onine chuyên nghiệp. MarNET có trên 3 năm kinh nghiệm thực hiện marketing cho khách hàng. Giải pháp marketing của MarNET bao giờ cũng hướng đến sự phù hợp với khách hàng. Ý tưởng marketing hiện đại và thu hút khách hàng tiềm năng nhanh chóng tạo ra doanh thu tăng từ 1,5 đến hơn 3 lần cho khách hàng. MarNET đã từng tư vấn marketing cho những thương hiệu lớn như Hồng Lam (ô mai số 1 Hà Nội gấp đôi số cửa hàng sau 1 năm thực hiện marketing online), Đại Lâm Media (công ty tổ chức sự kiện lớn nhất miền Bắc - 50 doanh thu từ nguồn internet)... MarNET có đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo, năng động được dẫn dắt bởi thành viên quản lý dày dạn kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên có thể thực hiện các chiến dịch cho khách hàng nhanh, gọn, chính xác và đảm bảo mục tiêu luôn hoàn thành xuất sắc.
private:marnetjsc.-2 1572750 Nov 1st, 2017 12:00AM MarNET JSC., 47 15.00 Open Marketing and Advertising Nov 1st, 2017 05:50AM Nov 1st, 2017 05:50AM Marketing Online Consulting & Solutions: Dịch vụ marketing onine chuyên nghiệp. MarNET có trên 3 năm kinh nghiệm thực hiện marketing cho khách hàng. Giải pháp marketing của MarNET bao giờ cũng hướng đến sự phù hợp với khách hàng. Ý tưởng marketing hiện đại và thu hút khách hàng tiềm năng nhanh chóng tạo ra doanh thu tăng từ 1,5 đến hơn 3 lần cho khách hàng. MarNET đã từng tư vấn marketing cho những thương hiệu lớn như Hồng Lam (ô mai số 1 Hà Nội gấp đôi số cửa hàng sau 1 năm thực hiện marketing online), Đại Lâm Media (công ty tổ chức sự kiện lớn nhất miền Bắc - 50 doanh thu từ nguồn internet)... MarNET có đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo, năng động được dẫn dắt bởi thành viên quản lý dày dạn kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên có thể thực hiện các chiến dịch cho khách hàng nhanh, gọn, chính xác và đảm bảo mục tiêu luôn hoàn thành xuất sắc.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.