LinkedIn Profile

Access Retail In Detail Ltd historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:retailindetailltd-2 1441663 May 31st, 2019 12:00AM Retail In Detail Ltd 22 2.00 Open Management Consulting May 31st, 2019 11:14AM May 31st, 2019 11:14AM Ритейл Ин Дитейл е българска компания, която предлага тясно специализирани бизнес консултации, насочени към представители от сектора на търговията на дребно. Ние в Ритейл Ин Дитейл знаeм за предизвикателства, които генерира бизнес средата, пред мениджърите на търговските обекти , а те несъмнено застрашават сериозно способността им да функционират ефективно. За това сме готови да ги подкрепим в справянето с трудностите като представим иновативната си услуга. Тя от своя страна е предназначена да анализира, оценява и измерва ефективността на търговските обекти и площи. Ние в Ритейл Ин Дитейл не предлагаме поредната консултация в сферата на търговията, а цялостна система от иновативни решения, количествени и качествени показатели, които да обективизират резултатите на търговските обекти. Услугата, която предлагаме е уникална и цели да подпомогне управители на търговски обекти. Помислете за хилядите пъти, когато се е налагало да вземете стратегическо важно решение за компанията ви, а не сте имали обективни измерители, които да го потвърдят. Динамичната бизнес среда, нарастващите оперативни разходи изискват необходимостта от нови подходи за справяне, които да ни осигуряват предимство пред конкурентите в бранша. Open Retail Performance Analytics, Retail Traffic Conversation Analytics, Retail Staff Effectiveness, Retail Advertisement Effectiveness Open Sofia, dsrt. Lozenec, str. Dimitar Hazikocev 58A Sofia BG Health Care Equipment & Services
private:retailindetailltd-2 1441663 Nov 7th, 2017 12:00AM Retail In Detail Ltd 19 1.00 Open Management Consulting Nov 7th, 2017 06:58PM Nov 7th, 2017 06:58PM Ритейл Ин Дитейл е българска компания, която предлага тясно специализирани бизнес консултации, насочени към представители от сектора на търговията на дребно. Ние в Ритейл Ин Дитейл знаeм за предизвикателства, които генерира бизнес средата, пред мениджърите на търговските обекти , а те несъмнено застрашават сериозно способността им да функционират ефективно. За това сме готови да ги подкрепим в справянето с трудностите като представим иновативната си услуга. Тя от своя страна е предназначена да анализира, оценява и измерва ефективността на търговските обекти и площи. Ние в Ритейл Ин Дитейл не предлагаме поредната консултация в сферата на търговията, а цялостна система от иновативни решения, количествени и качествени показатели, които да обективизират резултатите на търговските обекти. Услугата, която предлагаме е уникална и цели да подпомогне управители на търговски обекти. Помислете за хилядите пъти, когато се е налагало да вземете стратегическо важно решение за компанията ви, а не сте имали обективни измерители, които да го потвърдят. Динамичната бизнес среда, нарастващите оперативни разходи изискват необходимостта от нови подходи за справяне, които да ни осигуряват предимство пред конкурентите в бранша. Health Care Equipment & Services
private:retailindetailltd-2 1441663 Nov 1st, 2017 12:00AM Retail In Detail Ltd 19 1.00 Open Management Consulting Nov 1st, 2017 06:28AM Nov 1st, 2017 06:28AM Ритейл Ин Дитейл е българска компания, която предлага тясно специализирани бизнес консултации, насочени към представители от сектора на търговията на дребно. Ние в Ритейл Ин Дитейл знаeм за предизвикателства, които генерира бизнес средата, пред мениджърите на търговските обекти , а те несъмнено застрашават сериозно способността им да функционират ефективно. За това сме готови да ги подкрепим в справянето с трудностите като представим иновативната си услуга. Тя от своя страна е предназначена да анализира, оценява и измерва ефективността на търговските обекти и площи. Ние в Ритейл Ин Дитейл не предлагаме поредната консултация в сферата на търговията, а цялостна система от иновативни решения, количествени и качествени показатели, които да обективизират резултатите на търговските обекти. Услугата, която предлагаме е уникална и цели да подпомогне управители на търговски обекти. Помислете за хилядите пъти, когато се е налагало да вземете стратегическо важно решение за компанията ви, а не сте имали обективни измерители, които да го потвърдят. Динамичната бизнес среда, нарастващите оперативни разходи изискват необходимостта от нови подходи за справяне, които да ни осигуряват предимство пред конкурентите в бранша. Health Care Equipment & Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.