LinkedIn Profile

Access RetailX AS historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:retailxas-2 1296481 May 31st, 2019 12:00AM RetailX AS 232 6.00 Open Retail May 31st, 2019 11:15AM May 31st, 2019 11:15AM RetailX består av erfarne retailere med en sterk overbevisning om at fremtidens suksess ligger i å skape verdifulle kundeopplevelser som et konkurransefortrinn. I et marked hvor flere og flere produkter er generiske på tvers av tilbydere, vil kunden velge den virksomheten som byr på opplevelser utenom det vanlige. Dette er den filosofi som har gitt oss vårt navn, som vi brenner for. RetailX tror på opplevelser! Ikke bare opplevelser som ligger i å utvikle fremtidens butikkonsepter, men opplevelsen som ligger i et uventet håndtrykk fra en ansatt. om sertifisert partner og aksjonær i Maze Feedback, tilbyr vi forskningsbasert metodikk og sofistikert systemstøtte som bistår med utvikling av salg- og servicekulturer. Maze består av 40 ansatte hvor majoriteten er systemkonsulenter og analytikere. Maze Feedback leverer live kundefeedback til 130 ulike virksomheter i 17 land. Dette gir oss en unik tilgang til data og kunnskap som vi vil benytte aktivt for å bistå våre kunder med å nå sine mål. RetailX eier også Ukjent Kunde AS. Open Forsterkning og utvikling av salg- og servicekultur, Mystery shopping, Retail rådgivning, Salgstrening, Kunde feedback, Hverdagstrening, Innsikt & analyse Open Sandakerveien 24D, Bygg F4 Oslo NO 0473 Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Mar 18th, 2018 12:00AM RetailX AS 218 7.00 Open Retail Mar 18th, 2018 02:51PM Mar 18th, 2018 02:51PM Open Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 17th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 16th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 15th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 14th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 13th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 12th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 11th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services
private:retailxas-2 1296481 Feb 10th, 2018 12:00AM RetailX AS 217 8.00 Open Retail Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM RetailX AS er et spesialisert konsulentmiljø med kjernekompetanse på retail, salg- og servicekultur, markedsundersøkelser og rekruttering innen retail. Selskapet ble etablert i 2009 og er nå en nøkkelpartner innen konsulenttjenester for noen av de største retailkjedene i Norge og Skandinavia. Kundeporteføljen består av retailere innen sport og fritid, tekstil, elektronikk, bilutleie med mer. Selskapet har 18 ansatte, alle med relevant bakgrunn innen retail og kundeopplevelse. Health Care Equipment & Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.