LinkedIn Profile

Access Retursamarbeidet LOOP historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 May 31st, 2019 12:00AM LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning 92 5.00 Open Environmental Services May 31st, 2019 11:19AM May 31st, 2019 11:19AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner Open Open Karenslyst Allé 9B Oslo Oslo NO 0278
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Mar 23rd, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 17th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 16th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 15th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 14th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 13th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 12th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 11th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner
private:retursamarbeidetloop-2 1520181 Feb 10th, 2018 12:00AM Retursamarbeidet LOOP 44 4.00 Open Environmental Services Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM LOOP er en stiftelse som jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. For å få til dette samarbeider vi med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Kommunikasjon om kildesortering, gjenvinning, ressurser og miljø står sentralt i vår virksomhet. LOOP utvikler kommunikasjonsmateriell, kampanjer og verktøy om kildesortering og gjenvinning med mål om at dette skal brukes av så mange som mulig i avfallsbransjen. LOOPs hovedprosjekter er: - LOOP Miljøskole - undervisningsmateriell om kildesortering og miljø for barnehage, grunnskole og videregående skole - Sortere.no - en kildesorteringsguide på nett for forbrukere og næringsliv LOOP - Vi skaper gode vaner

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.