LinkedIn Profile

Access SAVA OSIGURANJE a.d.o. Beograd historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Sector Industry
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 May 31st, 2019 12:00AM SAVA OSIGURANJE, Srbija 1.5K 71.00 Open Insurance May 31st, 2019 04:08PM May 31st, 2019 04:08PM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Open Osiguranja imovine, Osiguranje za putovanje, Osiguranja domaćinstva, Osiguranje transporta, Auto osiguranja, Osiguranje od odgovornosti, Osiguranja od nezgode Open Bulevar vojvode Mišića 51 Beograd Srbija RS 11000 Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Mar 19th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.1K 76.00 Open Insurance Mar 19th, 2018 07:02AM Mar 19th, 2018 07:02AM Open Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 17th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 16th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 15th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 14th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 13th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 12th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 11th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services
private:savaosiguranjea.d.o.beograd-2 1377619 Feb 10th, 2018 12:00AM SAVA OSIGURANJE 1.0K 64.00 Open Insurance Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd pripada redu stabilnih i sigurnih osiguravajućih društava i ima zavidnu tradiciju poslovanja na tržištu osiguranja Srbije, dugu preko četiri decenije. Tokom višedecenijskog poslovanja Sava osiguranje je steklo status pouzdanog akcionarskog društva za osiguranje, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika. Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE koju čine osiguravajuće kompanije sa prostora bivše Jugoslavije. Osnivač Sava Re Grupe je reosiguravajuća kompanija Sava Re sa sedištem u Ljubljani, koja je istovremeno većinski vlasnik Sava osiguranja. Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima ekspoziture u većim gradovima Srbije. Pored Sava neživotnog osiguranja u Srbiji posluje i Sava životno osiguranje koje se bavi poslovima životnih osiguranja. SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je osnovano u decembru 2008. godine, kao greenfield investicija i član je Sava Re Grupe. Prodajnu mrežu trenutno čini 10 poslovnica sa stalnom tendencijom širenja. U standardnoj ponudi je 8 proizvoda životnog osiguranja. Struktura proizvoda je takva da je pokrivena celokupna populacija – od najmlađih do najstarijih. Vodeći se vizijom razvijanja i izgradnje sopstvenog brenda, Sava životno osiguranje nastoji da na svojim ciljnim tržištima bude prepoznatljivo po pružanju najkvalitetnije usluge u oblasti životnog osiguranja. Pažljivo definisanim asortimanom proizvoda, omogućavamo svojim klijentima da odaberu optimalan nivo finansijske sigurnosti na osnovu svojih specifičnih potreba i mogućnosti. Financial Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.