LinkedIn Profile

Access SPOROPS.sk historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:sporops.sk-2 1355112 Jun 1st, 2019 12:00AM SPOROPS.sk 16 3.00 Open Renewables & Environment Jun 1st, 2019 01:53AM Jun 1st, 2019 01:53AM Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska Naším strategickým cieľom je: Vytvoriť možnosti pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií a nájdenie súvislostí, poznanie ktorých povedie k nastaveniu optimálnej spotreby energií s prijateľným pomerom cena/výkon. Cesta: - merať odobraté množstvo energií, - ukladať = zaznamenávať údaje pre ďalšie vyhodnotenie, - porovnávať spotrebu jednotlivca s inými, ktorí majú podobné podmienky, - regulovať = uvedomelo ovplyvňovať svoju spotrebu, - propagovať dosiahnuté výsledky, aby sa z úspechov jedných poučili aj iní, - sponzorovať = podporovať šírenie myšlienky rozumného správania spotrebiteľov. Open Open 1.maja 1945/55 Liptovksy Mikulas SK 03101
private:sporops.sk-2 1355112 Mar 12th, 2018 12:00AM SPOROPS.sk 16 3.00 Open Renewables & Environment Mar 12th, 2018 01:11PM Mar 12th, 2018 01:11PM Open
private:sporops.sk-2 1355112 Nov 7th, 2017 12:00AM SPOROPS.sk 16 3.00 Open Renewables & Environment Nov 7th, 2017 04:15PM Nov 7th, 2017 04:15PM Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska Naším strategickým cieľom je: Vytvoriť možnosti pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií a nájdenie súvislostí, poznanie ktorých povedie k nastaveniu optimálnej spotreby energií s prijateľným pomerom cena/výkon. Cesta: - merať odobraté množstvo energií, - ukladať = zaznamenávať údaje pre ďalšie vyhodnotenie, - porovnávať spotrebu jednotlivca s inými, ktorí majú podobné podmienky, - regulovať = uvedomelo ovplyvňovať svoju spotrebu, - propagovať dosiahnuté výsledky, aby sa z úspechov jedných poučili aj iní, - sponzorovať = podporovať šírenie myšlienky rozumného správania spotrebiteľov.
private:sporops.sk-2 1355112 Nov 1st, 2017 12:00AM SPOROPS.sk 16 3.00 Open Renewables & Environment Nov 1st, 2017 04:01AM Nov 1st, 2017 04:01AM Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska Naším strategickým cieľom je: Vytvoriť možnosti pre zber, zaznamenanie, spracovanie údajov o spotrebe energií a nájdenie súvislostí, poznanie ktorých povedie k nastaveniu optimálnej spotreby energií s prijateľným pomerom cena/výkon. Cesta: - merať odobraté množstvo energií, - ukladať = zaznamenávať údaje pre ďalšie vyhodnotenie, - porovnávať spotrebu jednotlivca s inými, ktorí majú podobné podmienky, - regulovať = uvedomelo ovplyvňovať svoju spotrebu, - propagovať dosiahnuté výsledky, aby sa z úspechov jedných poučili aj iní, - sponzorovať = podporovať šírenie myšlienky rozumného správania spotrebiteľov.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.