LinkedIn Profile

Access Srlandsbadet historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:srlandsbadet-2 1333737 Jun 1st, 2019 12:00AM Sørlandsbadet 34 11.00 Open Leisure, Travel & Tourism Jun 1st, 2019 02:20AM Jun 1st, 2019 02:20AM Sørlandsbadet er et aktivt og attraktivt opplevelsessenter, med et av de fremste badeland i Norge som kjerne i virksomheten sin. Vår oppgave er å fremme aktivitet for hele familien, samtidig som vi bidrar til å utvikle regionen som turist- og bosted. Aktivitet er en rød tråd i Sørlandsbadet sitt arbeid, og folkehelse står sterkt i våre prioriteringer sammen med opplevelsesaspektet. Vi jobber for det gode liv for alle i familien - både tilreisende og regionens befolkning. Du skal alltid føle deg velkommen til Sørlandsbadet! Open Open Travel & Leisure
private:srlandsbadet-2 1333737 Nov 7th, 2017 12:00AM Sørlandsbadet 30 10.00 Open Leisure, Travel & Tourism Nov 7th, 2017 05:47PM Nov 7th, 2017 05:47PM Sørlandsbadet er et aktivt og attraktivt opplevelsessenter, med et av de fremste badeland i Norge som kjerne i virksomheten sin. Vår oppgave er å fremme aktivitet for hele familien, samtidig som vi bidrar til å utvikle regionen som turist- og bosted. Aktivitet er en rød tråd i Sørlandsbadet sitt arbeid, og folkehelse står sterkt i våre prioriteringer sammen med opplevelsesaspektet. Vi jobber for det gode liv for alle i familien - både tilreisende og regionens befolkning. Du skal alltid føle deg velkommen til Sørlandsbadet! Travel & Leisure
private:srlandsbadet-2 1333737 Nov 1st, 2017 12:00AM Sørlandsbadet 30 10.00 Open Leisure, Travel & Tourism Nov 1st, 2017 05:31AM Nov 1st, 2017 05:31AM Sørlandsbadet er et aktivt og attraktivt opplevelsessenter, med et av de fremste badeland i Norge som kjerne i virksomheten sin. Vår oppgave er å fremme aktivitet for hele familien, samtidig som vi bidrar til å utvikle regionen som turist- og bosted. Aktivitet er en rød tråd i Sørlandsbadet sitt arbeid, og folkehelse står sterkt i våre prioriteringer sammen med opplevelsesaspektet. Vi jobber for det gode liv for alle i familien - både tilreisende og regionens befolkning. Du skal alltid føle deg velkommen til Sørlandsbadet! Travel & Leisure

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.