LinkedIn Profile

Access StartupSteps historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:startupsteps 1993696 Jun 3rd, 2019 12:00AM StartupSteps 40 0.00 Open Education Management Jun 3rd, 2019 12:03PM Jun 3rd, 2019 12:03PM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere. Open Rollemodeller, Iværksætterhistorier, Undervisning, Mentoring Open
private:startupsteps 1993696 Mar 9th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Mar 9th, 2018 01:11PM Mar 9th, 2018 01:11PM Open
private:startupsteps 1993696 Feb 17th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 16th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 15th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 14th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 13th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 12th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 11th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.
private:startupsteps 1993696 Feb 10th, 2018 12:00AM StartupSteps 39 0.00 Open Education Management Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Formål Vi vil med StartupSteps skabe bedre iværksættere ved at formidle kontakt mellem dem der har erfaring og dem der har handlekraft. Vi faciliterer dette primært via en videndelingsportal, hvor målet er ’empowerment’ af brugerne til deling af deres viden – motiveret af salg eller det ’at give tilbage’. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi tegner rammen og tilbyder platformen, så du let kan fortælle din personlige iværksætterhistorie til stor gavn for flest mulige. Motivation I StartupSteps har vi oplevet den stærke power-følelse det giver at skabe værdi for andre og ikke mindst den energi opdagelsen af egen handlekraft giver og nu vil vi med StartupSteps give tilbage. Inspire AND Empower Vores mærke på verden skal være ”The StartupSteps movement” – et skifte hen imod at ligeværdig, læringsorienteret videndeling skal komme i centrum i iværksættermiljøet. Vi vil hjælpe andre med at give tilbage. Vi vil sætte ringe i vandet. Vi arbejder for at anskueliggøre og afmystificere startup-processen gennem fokus på mennesket og handlingerne bag op og nedture. Vi vil formidle kontakt mellem dem der har erfaringerne og dem der har handlekraft og skabe en just-in-time videndelingsportal for iværksættere.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.