LinkedIn Profile

Access Stay Secure historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:staysecure 1992156 Feb 17th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 16th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 15th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 14th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 13th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 12th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 11th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 10th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 9th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 9th, 2017 08:57AM Feb 9th, 2017 08:57AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services
private:staysecure 1992156 Feb 8th, 2018 12:00AM FuseMail (Stay Secure Group) 340 8.00 Open Information Technology and Services Feb 8th, 2017 11:57AM Feb 8th, 2017 11:57AM (Tidigare Stay Secure) Global kompetens och lokala anpassningar Säkerhet i molnet Fusemail är en av nordens största leverantörer av e-post- och webbsäkerhet i molnet. Vi har 17000 kunder och fler än 1,6 miljoner användare i Europa. Fusemail ingår i j2 Global Group [NASDAQ: JCOM], ett internationellt företag med fokus på molntjänster och digital media. j2 Globals verksamhet spänner över 49 länder på 6 kontinenter. Kunder Våra kunder finns bland mindre privata företag och stora börsnoterade bolag samt myndigheter, landsting och kommuner. Vi samarbetar även med partners som säljer våra lösningar till sina kunder, fråga oss eller din återförsäljare om våra lösningar. Läs vad våra kunder säger om oss. Tjänster Vi levererar molnbaserade tjänster för e-post-, webb- och klientsäkerhet. Våra viktigaste kravställare är våra kunder. Tack vare dem har vi tjänster med rätt funktionalitet som är lätta att administrera och använda. Lokal anpassning och global kompetens Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer höga krav säkerhetslösningar. Avgörande för Fusemails framgång är tillgången till global kompetens och lokala anpassningar. Det ger bolaget hög precision i tjänsterna och utveckling som ligger i teknisk framkant. Svenska support och svenska datacenter Vi har under de senaste månaderna gjort stora satsningar på infrastrukturen i Sverige, vår plattform har i dag fyra gånger högre kapacitet än tidigare. Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster. Det ger våra kunder en driftsäker lösning i redundanta svenska datacenter. Stay Secure följer gällande svensk lag och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet. Technology Software & Computer Services

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.