LinkedIn Profile

Access Vereniging Benchmark Shared Services historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:verenigingbenchmarksharedservices-2 1560532 Nov 7th, 2017 12:00AM Vereniging Benchmark Shared Services 2 0.00 Open Research Nov 7th, 2017 05:40PM Nov 7th, 2017 05:40PM In 2008 namen de gemeenten Utrecht, Den Haag en Drechtsteden het initiatief de Benchmark Shared Services als samenwerkingsverband op te richten. Zij werden bij dit initiatief financieel gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De initiatiefnemers wilden shared services organisaties in de publieke sector een platform bieden om kennis en ervaring uit te wisselen en continu van elkaar te leren. Het samenwerkingsverband is uiteindelijk geformaliseerd. Op 1 juli 2010 is de Benchmark Shared Services officieel een vereniging. Het doel van de vereniging is het systematisch, herhalend en meerjarig in kaart brengen van prestaties van shared services organisaties binnen (en mogelijk ook buiten) de publieke sector teneinde zo te kunnen benchmarken. Centraal staat: leren van elkaar, kwaliteit verhogen en kosten reduceren. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het opzetten van benchmarks of meetinstrumenten op verschillende thema's; - het houden en onderhouden van een website; - het verzamelen van gegevens bij de deelnemers (leden); - het uitvoeren van een vergelijking en analyse van de verzamelde gegevens; - het benoemen van ‘best practices’; - het organiseren van bijeenkomsten of anderlei om ondersteund door de benchmarks van elkaar te kunnen leren; - het identificeren van verbetermogelijkheden; - het aan de leden ter beschikking stellen van de bovengenoemde resultaten.
private:verenigingbenchmarksharedservices-2 1560532 Nov 1st, 2017 12:00AM Vereniging Benchmark Shared Services 2 0.00 Open Research Nov 1st, 2017 05:21AM Nov 1st, 2017 05:21AM In 2008 namen de gemeenten Utrecht, Den Haag en Drechtsteden het initiatief de Benchmark Shared Services als samenwerkingsverband op te richten. Zij werden bij dit initiatief financieel gesteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De initiatiefnemers wilden shared services organisaties in de publieke sector een platform bieden om kennis en ervaring uit te wisselen en continu van elkaar te leren. Het samenwerkingsverband is uiteindelijk geformaliseerd. Op 1 juli 2010 is de Benchmark Shared Services officieel een vereniging. Het doel van de vereniging is het systematisch, herhalend en meerjarig in kaart brengen van prestaties van shared services organisaties binnen (en mogelijk ook buiten) de publieke sector teneinde zo te kunnen benchmarken. Centraal staat: leren van elkaar, kwaliteit verhogen en kosten reduceren. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: - het opzetten van benchmarks of meetinstrumenten op verschillende thema's; - het houden en onderhouden van een website; - het verzamelen van gegevens bij de deelnemers (leden); - het uitvoeren van een vergelijking en analyse van de verzamelde gegevens; - het benoemen van ‘best practices’; - het organiseren van bijeenkomsten of anderlei om ondersteund door de benchmarks van elkaar te kunnen leren; - het identificeren van verbetermogelijkheden; - het aan de leden ter beschikking stellen van de bovengenoemde resultaten.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.