LinkedIn Profile

Access Xrgia AS historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:xrgiaas-2 1483748 Jun 4th, 2019 12:00AM Xrgia AS 55 6.00 Open Management Consulting Jun 4th, 2019 03:14PM Jun 4th, 2019 03:14PM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd. Open Fornybar energi, Infrastruktur for energi, Management consulting Open Tollbugata 35 Oslo Oslo NO 0157
private:xrgiaas-2 1483748 Mar 23rd, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 17th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 16th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 15th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 14th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 13th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 12th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 11th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.
private:xrgiaas-2 1483748 Feb 10th, 2018 12:00AM Xrgia AS 26 3.00 Open Management Consulting Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Xrgia er et ledende konsulentmiljø innenfor fornybar energi og arbeider med spørsmål knyttet til det grønne skiftet. Vårt team har over tid bygget opp et solid nettverk med spisskompetanse innenfor våre fagfelt, lang erfaring og inngående forståelse av bransjen. Dette gjør at vi raskt kan tilpasse kompetanse og kapasitet til oppdragets utfordringer. Med vår kunnskap leverer vi konsulenttjenester til kraftprodusenter, kraftforvaltere og andre selskaper innen til fornybar energi. Vår kjernevirksomhet er innen strategi, forretningsutvikling, digitalisering, prosjektutvikling og -ledelse. Vi tror at det grønne skiftet og den pågående teknologiske utviklingen gir store muligheter for energiselskaper med en fremoverlent strategi og tilhørende endringsvilje. Imidlertid er det ofte krevende å se mulighetene, få etablert en god strategi eller ta de beslutningene som skal til for å realisere denne. Gjennom vår kompetanse hjelper vi våre oppdragsgivere til å utnytte disse mulighetene til å skape verdier. Hvert enkelt oppdrag er unikt, men viktige bidrag fra vår side er at vi: - Definerer oppdragets mål, tilnærming og bemanning i tett dialog med oppdragsgiver. - Benytter skreddersydde team med sterke strategiske og operative ferdigheter. - Følger opp prosjektene til oppdragets mål er oppnådd.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.