LinkedIn Profile

Access de Leesvlinder historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:deleesvlinder-2 1407068 May 24th, 2019 12:00AM de Leesvlinder 4 1.00 Open Professional Training & Coaching May 23rd, 2019 09:18PM May 23rd, 2019 09:18PM De Leesvlinder is een opleidings- en expertisecentrum op het gebied van leren lezen, spellen en dyslexie. De Leesvlinder biedt cursussen, workshops en coaching aan logopedisten en leerkrachten. Daarbij staat de zogenoemde VAKT-fun methodiek centraal. Deze unieke methode is in de afgelopen dertig jaar ontwikkeld en succesvol ingezet door logopedist en leerkracht Nanda Klop en orthopedagoog Marjan Klippel. Leren lezen kan langdurig lastig blijven door de onlogische verbindingen tussen klanken en letters. VAKT-fun zorgt voor een logische ordening van zowel de letters, de klanken als de koppelingen daartussen. De Leesvlinder gebruikt unieke mondbeelden en klinker- en medeklinker-schema's. Daarmee leert de leerling om de zintuigen die bij het leren lezen en spellen betrokken zijn, effectief te coördineren. Vandaar de naam VAKT-fun: V (visueel) voor het zien, A (Auditief) voor het horen, K(Kinesthetisch) voor het voelen, T(Tactiel) voor het bewegen en fun voor het plezier wat beleefd wordt en het fundament dat wordt gelegd. Leren lezen is logisch en leuk met VAKT-fun! Open kindgericht werken , DCD (spraakdyspraxie) , klank-letter-koppeling, fonologische ontwikkeling, hoogbegaafdheid en leren lezen, VAKT-fun leren lezen, VAKT-fun leren spellen, leesontwikkeling, spellingbegrip, logopedie, dyslexie, fenomenologisch werken, spraak- en taalontwikkeling , coaching , training, leesonderwijs, spellingonderwijs , NT2, autisme Open Vlielandstraat 2 Zaandam NH NL 1506 ZK
private:deleesvlinder-2 1407068 Mar 23rd, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 17th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 16th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 15th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 14th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 13th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 12th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 11th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.
private:deleesvlinder-2 1407068 Feb 10th, 2018 12:00AM de Leesvlinder 1 1.00 Open Professional Training & Coaching Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Wij geven VAKT-fun cursussen aan iedereen die de rol van het KLANKBEGRIP bij het leren lezen goed wil begrijpen. Het zijn immers de klanken die aan de letters gekoppeld moeten worden om goed te kunnen leren lezen. EN om goed te leren spellen! Naast alle kenmerken van de letters en lettercombinaties is het even belangrijk om ook alle kenmerken van de klanken en klank-combinaties aan te leren. Pas als beide leerprocessen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het mogelijk om te ervaren EN te begrijpen dat het twee heel verschillende processen zijn. Zowel het letterbewustzijn als het klankbewustzijn leggen het fundament voor uitleg en begrip over de onlogica van de Nederlandse klank-teken-koppeling. Het klankbewustzijn wordt echter zelden expliciet aangeleerd. De Leesvlinder beschouwd de bewustwording van het klanksysteem als de missing link in het lees- en spellingonderwijs. Immers de klank-teken-koppeling is de bottleneck voor goed leren lezen. Het verdiend meer specialistische en gerichte aandacht.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.