LinkedIn Profile

Access Filmweb historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:filmweb-2 1333715 May 24th, 2019 12:00AM Filmweb 378 20.00 Open Motion Pictures and Film May 24th, 2019 06:57PM May 24th, 2019 06:57PM Filmweb er Norges ledende filmportal og film- og kinobransjens kompetansehus innen digitale medier. Bedriften er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av filmbransjens internettjenester og binder sammen mer enn 100 organisasjoner under Filmweb-samarbeidet. For publikum er Filmweb det naturlige startstedet for å orientere seg om film på kino. Hver måned besøker opptil 2 millioner unike brukere portalen, hvilket gjør den til en stor markedsplass for salg av kinobilletter. Filmweb eies av den norske kinobransjen og Nordisk Film Egmont. Open Web, Mobil, Kinobilletter, Filminfo Open Nedre gate 7 Oslo NO 0551
private:filmweb-2 1333715 Feb 17th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 16th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 15th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 14th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 13th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 12th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 11th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 10th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.
private:filmweb-2 1333715 Feb 9th, 2018 12:00AM Filmweb 341 24.00 Open Motion Pictures and Film Feb 9th, 2017 08:57AM Feb 9th, 2017 08:57AM Filmweb driver den ledende filmportalen i Norge og er film- og kinobransjens IT-selskap. Bedriften har ansvaret for driften av bransjens ulike nettjenester, og binder sammen mer enn 100 organisasjoner innen film og kino. For besøkende fungerer Filmweb som et bindeledd mellom publikum og kino, samt et informasjonssted om film i alle formater. Hver måned har vi opptil 1,9 million unike brukere.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.