LinkedIn Profile

Access MIHR Development AB historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal Headcount change in past 24 months Sector Industry
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 May 30th, 2019 12:00AM MIHR Development AB 42 1.00 Open Staffing and Recruiting May 29th, 2019 08:04PM May 29th, 2019 08:04PM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till. Open Rekrytering, Management Consulting, Executive Search, Business Development, Employer Branding Open Kristian IV:s väg 3, Trade Center, Box 832 Halmstad Halland SE 30118
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 Nov 7th, 2017 12:00AM MIHR Development AB 25 1.00 Open Staffing and Recruiting Nov 7th, 2017 05:05PM Nov 7th, 2017 05:05PM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till.
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 Nov 1st, 2017 12:00AM MIHR Development AB 25 1.00 Open Staffing and Recruiting Nov 1st, 2017 04:47AM Nov 1st, 2017 04:47AM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till.
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 May 30th, 2019 12:00AM MIHR Development AB 42 1.00 Open Staffing and Recruiting May 29th, 2019 08:04PM May 29th, 2019 08:04PM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till. Open Rekrytering, Management Consulting, Executive Search, Business Development, Employer Branding Open Kristian IV:s väg 3, Trade Center, Box 832 Halmstad Halland SE 30118
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 Nov 7th, 2017 12:00AM MIHR Development AB 25 1.00 Open Staffing and Recruiting Nov 7th, 2017 05:05PM Nov 7th, 2017 05:05PM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till.
private:mihrdevelopmentab-2 1571848 Nov 1st, 2017 12:00AM MIHR Development AB 25 1.00 Open Staffing and Recruiting Nov 1st, 2017 04:47AM Nov 1st, 2017 04:47AM MIHR Search&Development => MIHR for you! Vi vill vara din partner och hjälpa dig bygga ett dream-team. Vi gör det genom att bistå med resurser och kompetens inom Management och HR. Rekrytering och Urval Vi tar hand om hela eller delar av rekryteringen, och anpassar tekniken efter ditt företags behov. Vår mission är att hjälpa dig bygga ditt dream-team. Vi styrs av den s k Enjoyment-performance-teorin och skapar våra lösningar utifrån det. . Bemanning och Interimslösningar: Som det auktoriserade bemanningsföretag vi är, hjälper dig med olika trygga lösningar. T ex personaluthyrning. Eller så låter du oss ta över administrationen av delar eller hela din personal så du kan syssla med det du tycker är roligast i ditt företag. Du kan hyra-först-anställa-sen eller lösa övergångar genom interimsuppdrag för chefer, VD:ar eller annan nyckelkompetens. Executive Search: När tjänsten kräver lite mer, och du kanske inte alltid kan förlita dig på att den du vill ha ser att tjänsten är ledig - eller ens har en tanke på att byta. Dem hittar vi och skapar lösningar och kommunikativa vägar som gör det mesta möjligt! Styrelse- och Konsultuppdrag: Vi har extremt stora nätverk. I dem hittar vi de kompetenser och de erfarenheter du behöver. För styrelseuppdrag eller kortare konsultuppdrag. Vi är branschöverskridande och tjänsteöverskridande. Timbanken: Bor du i Halland kan du hos oss få 5 timmars kostnadsfri rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och Juridik. Gå in på www.timbanken.se så får du vet hur du skall ansöka om timmarna. Gå in på www.mihr.se så får du se vilka konsulter som du kan få tillgång till.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.