LinkedIn Profile

Access Retidoc historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:retidoc 4991555 May 31st, 2019 12:00AM RETiDoc 12 4.00 Open Security and Investigations May 31st, 2019 11:16AM May 31st, 2019 11:16AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Open Open Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Mar 23rd, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 17th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 16th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 15th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 14th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 13th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 12th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 11th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure
private:retidoc 4991555 Feb 10th, 2018 12:00AM RETiDoc 10 4.00 Open Security and Investigations Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Ретидок ООД е стартираща компания в областта на разработката на софтуер за обработка и верификация на лични документи. През изминалата 2012-та година Ретидок ООД спечели финансиране от инвестиционен фонд LAUNCHub измежду повече от 800 кандидати. Предоставеното финансиране направи възможно пускането на пилотен продукт ID2Doc с функции за автоматично извличане на данни от лични карти, валидация на данни, алгоритми за корекции на грешки, разпознаване на типа на лични документи и интеграция с информационни системи. Travel & Leisure

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.