LinkedIn Profile

Access Stallborn & Partner AB historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Jun 1st, 2019 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Jun 1st, 2019 02:39AM Jun 1st, 2019 02:39AM Med den samlade erfarenheten och som Certifierad Affärsarkitekt arbetar vi gärna i gränslandet mellan affären och IT. - Strategier och råd kring e-handel i uppbyggnads- och förvaltningsfasen. - Implementationsprojekt "Låt det bli som vi tänkt!"​. - Change Management (Förändringsledning). - Säljcoaching för individer och säljorganisationer. - Stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering. Vi har gedigen erfarenhet från Energibranschen och IT-branschen, som specialister och chefer i linjebefattningar med uppdrag i såväl små som stora företag. Open Management Consulting, Software/Cloud Procurement, Coaching Open Gärdesvägen 18 Lidingö Sweden SE 18141
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Mar 23rd, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Mar 23rd, 2017 10:51AM Mar 23rd, 2017 10:51AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 17th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 16th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 15th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 14th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 13th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 12th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 11th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.
private:stallborn&partnerab-2 1441824 Feb 10th, 2018 12:00AM Ställborn & Partner AB 4 2.00 Open Management Consulting Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM - Låt det bli som vi tänkt! Med den devisen i fokus hjälper vi företag som stöter på problem i det dagliga arbetets processer. Vi arbetar med stöd i Kontraktsförhandling för Molntjänster och klassisk Programvarulicensiering företrädesvis för Microsofts utbud, Coaching och säljcoaching för individer och säljorganisationer, Projektledning, Change Management (Förändringsledning) och Processutveckling.

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.